}
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ"Thu nhập thụ động"
Trang Chủ | Kỹ Thuật-Công Nghệ | Tài Chính-Ngân Hàng | Ngoại Ngữ | Tin Học | Khoa Học Xã Hội | Biểu Mẫu-Văn Bản | Khoa Học Tự Nhiên |

Đề thi kết thúc học phần môn Kỹ thuật nhiệt

 Đề thi kết thúc học phần môn Kỹ thuật nhiệt

   
             


Câu 1 : (2,5đ)
Trình bày các khái niệm cơ bản về khí lý tưởng
Câu 2 : (2,5đ)
Nhiệt dung riêng là gì? Phân loại nhiệt dung riêng?
Câu 3: (2,5đ)
Xác định thể tích riêng và khối lượng riêng của khí O2,ở điều kiện áp suất dư Pd = 0.5 bar với nhiệt độ t = 27C.Biết áp suất khí quyển 750mmhg
Câu 4 : ( 2.5đ)
Khi nén đẳng nhiệt 4kg chất khí có hằng số khí R = 189J/kg K từ áp suất 2 at đến 5.4 at,cần thải 1 lượng nhiệt 378 kJ ( coi là khí lý tưởng ).Xác định thể tích cuối cùng của chất khí đó?                          DOAWLOAD:    CLICK HERE


Chúc các bạn thi tốt!

Bạn yêu mạng xã hội nào? Twitter hay Facebook hay

Ý kiến bạn đọc [0]

Xin dùng Gmail và để lại ý kiến của bạn

quảng cáo

© 29/10/2010 - 2013 | Tailieulephong | - lephong0209@gmail.com - Đông Hòa,Đông Sơn,Thanh Hóa | Le Phong